Επιτάφιοι

Επιτάφιος του Χριστού, Επιτάφιος της Παναγίας , επιτάφιοι με κέντημα σε διάφορα μεγέθη και κεντητά σχέδια.