Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την ραφή όλων των ειδών μας κατά παραγγελία.

  • Αρχιερατικά Άμφια
  • Ιερατικά Άμφια
  • Διακονικά Άμφια
  • Άμφια Ιεροπαίδων 
  • Ζωστικά (αντερί) , Ράσσα, Κολόβια
  • Καλύμματα Αγίας Τραπέζης και διακόσμηση του Ιερού Ναού

Τα είδη που απεικονίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενδεικτικά της εργασίας μας. Μπορείτε να αποκτήσετε τα ίδια όπως ακριβώς παρουσιάζονται ή να κατασκευάσουμε οτιδήποτε χρειαστείτε, όπως ακριβώς το επιθυμείτε.