Επιτάφιος Μικρός

Πολυπρόσωπη κεντημένη παράσταση του επιταφίου του Χριστού σε μικρή διάσταση.