Επιτάφιος Σώμα

Μονοπρόσωπη κεντημένη παράσταση του Χριστού σε μεσαίο μέγεθος με κεντημένους τους Τέσσερις Ευαγγελιστές στις γωνίες.