Επιτάφιος Μεγάλος

Κεντημένος επιτάφιος , πολυπρόσωπος, με τους Τέσσερις Ευαγγελιστές σε μεγάλο μέγεθος, διαθέσιμο σε διαφορετικούς τύπους περιφεριακού κεντήματος.