Άγιος Νικόλαος

Επιγονάτιο με κεντημένη την μορφή του Αγίου Νικολάου