Γέννηση Μικρή

Κορδέλα στολισμού με την παράσταση της Γεννήσεως