Ο Ένθρονος

επιγονάτιο με κεντημένη την μορφή του Χριστού Ένθρονου