Παναγία η Ένθρονη

Κεντημένο επιγονάτιο με την Παναγία Ένθρονη