Πλατυτέρα - Παντοκράτωρ

Κορδέλα με την Πλατυτέρα και τον Παντοκράτωρα σε κόκκινο και μπλε κέντημα