Ευαγγελιστές και Ιεράρχες

Κεντημένο σετ Αέρα και Ποτηροκαλυμμάτων με τον Καλό Ποιμένα στο κέντρο του Αέρα.
Στο ένα ποτηροκάλυμμα είναι κεντημένοι οι Τέσσερις Ευαγγελιστές ενώ στο άλλο βρίσκονται κεντημένοι οι Τρεις Ιεράρχες με τον Άγιο Νικόλαο.  Στη θέση του Αγίου Νικολάου, μπορεί να μπει οποιαδήποτε μορφή Αγίου από τις διαθέσιμές μας.