Αμπελάκι

Προσκυνητάρι σε λευκό ντουσέζ με απλό κέντημα "αμπελάκι"