Καλός Ποιμήν

Κεντημένος ο Καλός Ποιμήν μέσα σε ξύλινη κορνίζα.