Άγιος Αντώνιος

Κεντητό επιγονάτιο με τον Άγιο Αντώνιο