Δέησις Προδρόμου

Κορδέλα με την Δέηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου