Δεήσεις

Κορδέλες αναπαριστώντας τις δεήσεις των Αγίων: Δημητρίου, Νικολάου και Γεωργίου