Ανάσταση

Κάλυμμα Αγίας Τραπέζης σε κόκκινο ύφασμα με κωδικό "Στεφανάμπελο" και κεντημένη την Ανάσταση εμπρός.