Άμπελος Βυσσινί σε χρυσό

Χρυσοκέντητη άμπελος σε βυσσινί ντουσέζ πάνω σε χρυσό ντουσέζ. Στο συγκεκριμένο κάλυμμα Αγίας Τραπέζης, αντί σταυρού, εμπρός υπάρχει κεντημένη η Φιλοξενία του Αβραάμ.