Αρχιερατικός Μανδύας

Αρχιερατικός Μανδύας σε γκρενά μουαρέ λεπτό ύφασμα, με επιθέματα τους τέσσερις Ευαγγελιστές και γαλόνια σε βυσσινί-χρυσό χρώμα