ΣΠΑΔΗΜ

Κεντημένη ιερατική στολή από το σχέδιο "ΣΠΑΔΗΜ" .