Άνοιξη

Κεντημένο κάλυμμα προσκυνηταρίου από το σχέδιο "Άνοιξη" . Σε λευκό , χρυσό.