Ορθόδοξη Συμμετρία Πράσινο Κόκκινο

Τραπεζομάντηλο για κάλυμμα της Αγίας Τραπέζης. Μπορεί να γίνει κατασκευή όλων των καλυμμάτων.

Η φωτογραφία είναι ενδεικτική των χρωμάτων.