Δέησις

Κεντημένο επιγονάτιο με την παράσταση της Δεήσεως