Παναγία Δεομένη

Κεντημένο επιγονάτιο με την Παναγία Δεομένη