Μεταμόρφωση

Κεντημένο επιγονάτιο με την παράσταση της Μεταμορφώσεως