Σετ Εγκόλπιο - Σταυρός ΙΒ281

Ασημένιο Σετ Εγκόλπιο Ιβουάρ με σκαλίσματα