Άμπελος Σίγμα

Ιερατική Στολή, κεντημένη από το σχέδιο "Άμπελος Σίγμα" .