Νέο Στέμμα

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Νέο Στέμμα" , φάρδους 180 εκατοστών.