Άμπελος

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Άμπελος" , φάρδους 180 εκατοστών.