Σταυρός Ευλογίας

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Σταυρός Ευλογίας" , φάρδους 180 εκατοστών.