Καράβολας

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Καράβολας" φάρδους 180 εκατοστών.