Τετράφυλλος Σταυρός

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Τετράφυλλος Σταυρός" , φάρδους 180 εκατοστών.