Μικρό Πατερικό

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Μικρό Πατερικό" , φάρδους 180 εκατοστών.