Ειρηναίος

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Ειρηναίος" , φάρδους 180 εκατοστών.