Αμπελάκι

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Αμπελάκι" , φάρδους 180 εκατοστών.