Σταυρόσφαιρα

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Σταυρόσφαιρα" , φάρδους 180 εκατοστών.