Εξαπτέρυγο

 Ιερατικό ύφασμα με κωδικό όνομα "Εξαπτέρυγο" , φάρδους 180 εκατοστών.