Αρχιερατικό Πολυσταύριο - Κεντητό Μπλε

Αρχιερατική κεντητή στολή με απλό πολυσταύριο και κεντημένες παραστάσεις του Καλού Ποιμένος και της Παναγίας Γλυκοφιλούσας στο μικρό ομοφόριο.