Αθανάσιος

Ιερατική κεντημένη στολή από το σχέδιο "Αθανάσιος" σε κόκκινους χρωματισμούς κεντήματος.