Αρμονία Μωβ

Ιερατική στολή από το ύφασμα "Αρμονία" σε όλομωβ χρώμα.