Αρμονία Λευκό - Σιέλ

Ιερατική στολή από το σχέδιο "Αρμονία" σε λευκό - σιέλ χρωματισμό με στιχάρι λευκού χρώματος και λευκόχρυσα υλικά.