Κεντημένη Ρωσική Dge

Ιερατική στολή , ρωσικού τύπου κεντημένη σε λευκό ύφασμα douchage με χρυσά χρώματα. Κεντημένο φελόνι, κεντημένο επιγονάτιο, κεντημένο επιτραχήλιο, κεντημένο στιχάριο, κεντημένη ζώνη και κεντημένα επιμάνικα.