Διακονική Μάξιμος σε Χρυσό

 Διακονική κεντημένη στολή από το κεντημένο σχέδιο "Μάξιμος" σε χρυσό χρώμα.