Γέννηση κόκκινο

 Αρχιερατικό άμφιο από το ύφασμα "Γέννηση" σε κόκκινο χρώμα.