Παντοκράτωρ Λάβαρο

Λάβαρο κεντημένο με τον Παντοκράτωρα στο κέντρο