Γλυκοφιλούσα

Λάβαρο κεντημένο με την Γλυκοφιλούσα στο κέντρο