ΑΡΧΩ

Κορδέλα για τα δικεροτρίκερα αλλά και στολισμό όλου του ναού