Άκρα Ταπείνωσις

Κορδέλα για τα δικεροτρίκερα αλλά και στολισμό όλου του ναού την Πένθιμη περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος