Αγία Ειρήνη Λάβαρο

Λάβαρο κεντημένο με την Αγία Ειρήνη στο κέντρο