Άγιος Σπυρίδων

Κεντημένος ο Άγιος Σπυρίδων μέσα σε ξύλινη κορνίζα.